Ξενοδοχεία info.gr. Ξενοδοχεία στο ίντερνετ. Τα πάντα για τα ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία Κατάταξη - Αξιολόγηση

Home | Ξενοδοχεία Πληροφορίες | Ξενοδοχεία Στην Ελλάδα | Ξενοδοχεία Στον Κόσμο | Ξενοδοχεία στο Ίντερνετ | Ξενοδοχεία προσφορές | Contact

Ξενοδοχεία συστήματα κατάταξης

Για τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο ισχύουν συστήματα κατάταξης όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Δυστυχώς οι τοπικές ενώσεις των ξενοδόχων δεν επιθυμούν τις περισσότερες φορές να ενταχθούν σε παγκοσμιοποιημένα αντικειμενικά κριτήρια, με αποτέλεσμα στη σήμανση και στη κατάταξη των ξενοδοχείων από χώρα σε χώρα να υπάρχουν διαφορές που πολλές φορές εκπλήσουν τον επισκέπτη. Ευτυχώς χρόνο με τον χρόνο η μπερδεμένη αυτή κατάσταση βελτιώνεται. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει και η ανάπτυξη του ίντερνετ.

Στην Έλλαδα πριν από μερικά χρόνια αντικαταστάθηκε το παλιό σύστημα κατάταξης με τις τάξεις LUX, Α, Β, Γ, Δ, Ε με το νέο σύστημα με τα αστέρια 5*, 4*, 3*, 2*, 1* χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι λήθηκαν τελειωτικά τα ζητήματα του αντικειμενικού προσδιορισμού της κατάταξης των ξενοδοχείων.

Αρκετές φορές η μη αντικειμενική κατάταξη των ξενοδοχείων σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί σύγχυση στους ταξιδιώτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ που έχουν το δικό τους σύστημα κατάταξης.

Σε γενικές γραμμές η παγκόσμια βιομηχανία του τουρισμού έχει αποδεχτεί το σύστημα κατάταξης με τα αστέρια με τα 5* να είναι η ανώτατη κατάταξη. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαβαθμίσεις που τα ξενοδοχεία τις απονέμουν στον εαυτό τους όταν αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετά τα 5* γιαυτό πολύ συχνά θα δείτε το χαρακτηρισμό Superior στην είσοδό τους.

Υπάρχουν επίσης ξενοδοχεία που έχουν τιμήσει τον εαυτό τους με 6*, όπως το Crown Macau και το St. Regis Shanghai Hotel ή ακόμη και 7*, όπως τα Town House Galleria στο Μιλάνο και το Burj Al Arabστο Ντουμπάι.

HOME | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

www.hotelsinfo.gr © Ξενοδοχεία info.gr