Ξενοδοχεία info.gr. Ξενοδοχεία στο ίντερνετ. Τα πάντα για τα ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία Κοινωνικού τουρισμού 2010

Home | Ξενοδοχεία Πληροφορίες | Ξενοδοχεία Στην Ελλάδα | Ξενοδοχεία Στον Κόσμο | Ξενοδοχεία στο Ίντερνετ | Ξενοδοχεία προσφορές | Contact

Ξενοδοχεία Κοινωνικού τουρισμού

Τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας μπορείτε να τα βρείτε στο έντυπο του οργανισμού που διανέμεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και στους δικαιούχους του οργανισμού.

Ξενοδοχεία κοινωνικού τουρισμού - Κατάλογος

Τον κατάλογο με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορείτε να τον βρείτε online στον ιστοχώρο του οργανισμού στο παρακάτω link.

http://www.oee.gr/catalogs/default.asp

Στην παραπάνω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα ξενοδοχεία του κοινωνικού τουρισμού ανά περιοχή, τα στοιχεία επικοινωνίας του ξενοδοχείου και τις τιμές συμμετοχής του προγράμματος. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε άλλα ενδιαφέροντα προγράμματα του οργανισμού. Κατάλογος συμβεβλημένων Θεάτρων (Ν. Αττικής), κατάλογος συμβεβλημένων Θερινών Κινηματογράφων (Ν. Αττικής), κατάλογος συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων - Εκδοτικών Οίκων (Ν. Αττικής), Κατάλογος συμβεβλημένων Τουριστικών Καταλυμάτων, κατάλογος συμβεβλημένων Τουριστικών Καταλυμάτων με διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρία.

HOME | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

www.hotelsinfo.gr © Ξενοδοχεία info.gr